ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΑΛΛΩΝ - AFTER ALOSIN ALLOFRON ΕΝΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝ

        Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Βιβλία και «Λόγοι»

13/3/11

Afshin Javid: Η Σιωπή Είναι Ευλογία Θεού Α' - ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ


  Κείμενο υποτίτλων:  
Hi everyone. Is so good to be back here at home and to be with you guys today. We have been just starting our fast today and tomorrow when I spend sοme time on silence, the first element of this wonderful fast going on, οne I share with you something about my own life. In past while I have been going through a whole other things that a Lord has allowed. In these things I have learned that the focal point of everything for me was to learn silence. Learn how not to take on facts. I learned and that … I needed to do so in order to gain a greater trust in my God, in my Saver, in my Lover. That He will fight for me. Γεια σας. Είναι τόσο ωραία να είμαστε πάλι εδώ σήμερα μαζί. Έχουμε μόλις αρχίσει τη νηστεία μας, σήμερα και αύριο θα περάσω λίγο χρόνο σε σιωπή, το πρώτο στοιχείο αυτής της υπέροχης νηστείας που διανύουμε, κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας για τη ζωή μου. Στο παρελθόν μου συνέβησαν διάφορα γεγονότα που επέτρεψε ο Κύριος. Μέσα από αυτά τα γεγονότα έμαθα ότι κεντρικό σημείο για μένα ήταν να μάθω τη σιωπή. Να μάθω πώς να μην ταράζομαι από τα διάφορα γεγονότα. Το είχα ανάγκη αυτό για να αποκτήσω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Θεό μου, στο Σωτήρα μου, στον Αγαπημένο μου, ώστε Αυτός να πολεμάει για μένα.
In that I noticed that I have … I like a huge discipline in my life of being able to be silent, it was as if even if my lips were sealed, my mind and heart and everything within me was shouting. And I know this, I can not keep my heart and mind silent. It’s so hard when your heart and mind and everything in you are shouting to keep your mouth shut. And is so hard to focus when everything in you is not focus. So I learned and began a journey in me and I thought “oh Holy Spirit started to teach me through this process, that I don’t know how to be silent”. Παρατήρησα ότι ενώ έχω, ενώ θέλω μεγάλη πειθαρχία στη ζωή μου και να είμαι ικανός να μένω σιωπηλός, ακόμα και όταν τα χείλη μου ήταν σφραγισμένα, το μυαλό μου και η καρδιά μου και το καθετί μέσα μου, όλα φώναζαν-κραύγαζαν. Το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να κρατήσω τη καρδιά και το μυαλό μου σιωπηλά. Είναι τόσο δύσκολο να κρατάς το στόμα σου κλειστό όταν η καρδιά, το μυαλό και το καθετί μέσα σου φωνάζει-κραυγάζει. Είναι πολύ δύσκολο να προσπαθείς να συγκεντρώσεις το νου σου όταν το καθετί μέσα σου τον διασπά. Έτσι έμαθα και ξεκίνησα ένα εσωτερικό ταξίδι μέσα μου και σκέφτηκα «ω, το Άγιο Πνεύμα άρχισε να με διδάσκει μέσα από αυτή τη πορεία γιατί δεν ήξερα πώς να παραμένω σε σιωπή.
And I thought to myself, God brought Israel out of Egypt He wanted to teach them at the first thing He taught them was: «stand be steel and watch the Lord fight for you». So I kept hearing this and I thought, what would it be the first lesson that God wants to teach Israel? I think, it is because this is the greatest most important lesson God wants to teach us. If you have not mastered this first to be silent, we will never be able to clearly hear the Lord, we will never be able to focus on what He wants to say. We will always be busy with many things. Σκεφτόμουν, «ο Θεός έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, ήθελε να διδάξει τον λαό Του, και το πρώτο πράγμα που τους δίδαξε ήταν: “σταθείτε, μην ενεργείτε εσείς και θα δείτε τον Κύριο να πολεμάει για σας”». Έτσι συνεχώς το άκουγα αυτό και σκέφτηκα «ποιο να είναι το πρώτο μάθημα που θέλει ο Θεός να διδάξει τον Ισραήλ;» Πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα που θέλει ο Θεός να διδάξει σε όλους μας. Εάν δεν αφομοιώσουμε καλά αυτό το πρώτο μάθημα της σιωπής, ποτέ δεν θα γίνουμε ικανοί να ακούμε καθαρά τον Κύριο, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να εστιάζουμε σε αυτό που θέλει να πει ο Θεός. Θα είμαστε πάντοτε απασχολημένοι με χίλια-δυο άλλα πράγματα.
Of course in my own journey with everything … I realize something else about myself. I noticed the corruption that lays within my heart. I noticed that in everything, every cry that came out and every shout that was coming out was not really coming out to speak of God Jesus Christ or His Gospel. It was the shout of trying to defend myself. It was as if I wanted to be found innocent. And I thought to myself, why is it that I am so trying to defend myself. Φυσικά στο προσωπικό μου ταξίδι με όλα αυτά … συνειδητοποίησα και κάτι άλλο για τον εαυτό μου. Διαπίστωσα τη φθορά, την αρρώστια που απλωνόταν στη καρδιά μου. Παρατήρησα ότι καθετί, κάθε κραυγή που έβγαινε από μέσα μου, κάθε βροντερή φωνή μου, δεν έβγαινε με σκοπό να μιλήσω για τον Θεό-Ιησού Χριστό ή για το Ευαγγέλιό Του. Φώναζα προσπαθώντας, στην ουσία, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ήταν σαν να ήθελα να αποδείξω ότι είμαι αθώος. Και σκέφτηκα: «Γιατί άραγε αγωνίζομαι τόσο πολύ να δικαιώνω τον εαυτό μου»;
The Lord began to show me that I was … that in the depth on my heart in a level I had no idea, I had too much of “I” still hidden in me. As I began to look at that, I noticed that I wanted… I noticed that I felt so hurt by everything that was said about me because I’ve thought: «after all I am doing for God, after all I have done for people, after all that I have treated, why they’ re treating me like that». And I noticed, that in that I thought that I should be treated especial more, special than someone else. Ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει ότι στο βάθος της καρδιάς μου, σε ένα επίπεδο που δεν υποπτευόμουν καν, φώλιαζε ακόμη μέσα μου ένα υπερτροφικό «ΕΓΩ». Καθώς άρχισα να το βλέπω, παρατήρησα ότι ένιωθα τόσο πληγωμένος από το κάθε τι που λεγόταν για μένα επειδή είχα μέσα μου τη σκέψη: «Μετά από όλα όσα κάνω για το Θεό, μετά από τόσα που έχω κάνει για τους ανθρώπους, μετά από τόσα που έχω προσφέρει, γιατί μου φέρονται έτσι;» Και διαπίστωσα ότι με αυτή τη σκέψη θεωρούσα ότι άξιζα να μου φέρονται καλύτερα, καλύτερα από ό,τι σε κάποιον άλλο.
And I thought, what if I did that, did I do that to get some kind of favour back or did I do that for the Lord and I began to realize in my own heart things I had no idea. I realized that within me was a part of me that somehow is stealing glory from God in a way I had no idea. I have never wanted desired to steal His glory but yet I have done it because my heart says: “O, you are hurt because they said it to you. Because if you had done it for the Lord shortly at the time people were persecute you, you would have said, blessed are you, blessed are you, rejoice and celebrate that you have done this to others». Κατόπιν σκέφτηκα: «αυτά που έκανα, τα έκανα για να έχω κάποιου είδους ανταπόδοση ή τα έκανα για τον Θεό;» Και άρχισα να αντιλαμβάνομαι στην καρδιά μου πράγματα που αγνοούσα εντελώς. Αντιλήφθηκα ότι μέσα μου υπήρχε ένα κρυφό κομμάτι του εαυτού μου, που κατά κάποιο τρόπο έκλεβε δόξα από τον Θεό με τρόπο που δεν αντιλαμβανόμουν. Ποτέ δεν θέλησα, δεν επιθύμησα συνειδητά να οικειοποιηθώ τη δόξα Του, κι όμως, το είχα κάνει γιατί η καρδιά μου έλεγε: «Σου είπαν αυτά και πληγώθηκες. Αν όμως ότι έκανες το είχες κάνει για τον Κύριο τότε την ώρα που οι άνθρωποι σε κατηγορούσαν, θα έλεγες, “να είστε ευλογημένοι, να είστε ευλογημένοι”, και θα χαιρόσουν και θα πανηγύριζες που θα τους είχες αντιμετωπίσει έτσι».
So I am in a process I have learned a lot by myself but I could only learn these things in silence and not in shouting, and so, today I want you to journey with me. Learn the gift of silence. Be blessed, woken, allow the Holy Spirit to teach you. This is the word of God for you tonight. God bless you guys. Have great day. Οπότε, είμαι σε πορεία εξέλιξης, έχω μάθει πολλά για τον εαυτό μου αλλά μπόρεσα να τα μάθω μόνο με τη σιωπή και όχι με τις κραυγές, κι έτσι σήμερα θέλω να ταξιδέψετε μαζί μου. Να γνωρίσετε το δώρο της σιωπής. Ας είστε ευλογημένοι, αφυπνισμένοι, να αφήνετε το Άγιο Πνεύμα να σας διδάσκει. Αυτός ήταν ο λόγος του Θεού για σας σήμερα. Ο Θεός να σας ευλογεί! Καλή σας μέρα!
Welcomed any proposal of correction in the Greek translation or the English text:
dip800@gmail.com
Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε πρόταση διόρθωσης στην ελληνική μετάφραση ή το αγγλικό κείμενο:
dip800@gmail.com

 

 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ